Contact us


 

श्री बाळासाहेब माने शिक्षण प्रसारक मंडळ, अंबप संचलित 

अशोकराव माने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आय. टी. आय.)

 

वाठार तर्फ वडगाव, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर

Ph. 0230-2407760/40 Email : ampviti@gmail.com